Posts

Trang trại Mười Công: chuyên cung cấp vịt xiêm pháp - Ngan pháp thương phẩm - số lượng ổn định

Nhận cung cấp vịt xiêm pháp, ngan pháp cho nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp  với số lượng ổn đinh 500 con / tháng. Vịt được nuôi trong môi trường sạch sẽ, vệ sinh, được tiêm ngừa đầy đủ, trọng lượng trung bình từ 3-4.5kg / con. Recent posts